Hướng dẫn lấy lời bài hát dạng lrc

(Âm nhạc kết nối gần nhau.) - 04-03-2018

Bấm Ctrl+F để tìm trường /xml

Copy cả dòng chứa /xml vừa tìm đc Paste vào trình duyệt

Bấm chuột phải → View source tiếp

Chọn dòng chứa link lrc

http://lrc.nct.nixcdn.com/2015/10/19/1/3/a/a/1445218622091.lrc

Copy và Paste vào để Download

Mở file vừa tải về bằng Notepad

Copy tất cả ký tự trong đó

Sau đó truy cập

https://www.tools4noobs.com/online_tools/decrypt/

Paste cái lúc nãy vừa Copy vào ô bên dưới và nhập Key

Lyr1cjust4nct

vào ô key

Chon các mục như hình

Và cuối cùng bấm

Decrypt this

Copy lời rồi Paste vào trong chỗ file mà vừa mở bằng Notepad ở bước trên

Chép file *lrc đó vào cùng thư mục chứa file *mp3 trong điện thoại và đổi tên nó thành giống tên bài hát là ok


Powered by JYmusic